As-Salâmu calaykum geachte lezer,

Welkom op de homepage van Bâb ul-cIrfân. Bâb ul-cIrfân is Arabisch voor ‘Poort tot de Kennis’. We hopen dat deze homepage een bijdrage zal leveren aan het vergroten van de kennis over de islâm van de Nederlands sprekende muslimgemeenschap en aan het versterken van ons geloof en de band van de ummah. De redactie van ‘Bâb ul-cIrfân’ is zich bewust van het feit, dat de mens feilbaar geschapen is en staat dan ook open voor kritiek en positieve bijdragen vanuit de ummah en we vragen aan iedereen om artikelen in te sturen (liefst met bronvermelding). Want: "De beste van jullie is degene die zelf de Qur’ân bestudeert en die hem aan anderen onderwijst." (Sahîh Al-Bukârî). In šâ’ Allâh wordt ‘Bâb ul-cIrfân’ dan van de ummah voor de ummah.

Wa calaykum salâm,
 

Redactie Bâb ul-cIrfân