Make your own free website on Tripod.com
 
BI- Nieuws

Prijzen :
Los nummer informele verkoop:           f 2,50
Los nummer commerciele verkoop:      f 3,50
Abonnementsprijs:                               f 15,- per jaar (vier nummers, 32 pagina's per editienummer)

Opgeven voor een abonnement kan door overmaking van het bedrag op onderstaand/bovenstaand gironummer onder vermelding van naam en adres.
 

Donaties:
Donaties voor muslims in andere landen zijn welkom op ons gironummer (onder vermelding van 'donatie')
 

Artikelen,brieven en reactie kunt u insturen op onderstaand adres:

Redactie Baab ul-'Irfaan
http://members.tripod.com/bi99
Email : poort@biosys.net
Corr.Adres : Korvezeestraat 459
2628 DW Delft
Gironummer : 7862253