Make your own free website on Tripod.com
 
 Gouden regels voor hardwerkende mensen


“Iemand vroeg: ‘O Boodschapper van Allâh, welke verdienste is het best?’  Hij antwoordde: “Een mans werk met zijn handen en elke eerlijke handel’.” (Ahmad)
“ De beste dînâr die een man besteed is de dînâr die hij aan zijn familie besteed, en de dînâr die hij aan zijn rijdier uitgeeft op de weg van Allâh en de dînâr die hij aan zijn metgezel besteedt op de weg van Allâh.” (Muslim)

“Het proberen om een halâl levensonderhoud te verdienen is een verplichting als andere verplichtingen.” (Bayhaqî) “Niemand heeft een beter maal gegeten dan wat hij eet als resultaat van de arbeid van zijn eigen handen.” (Bukârî) “De eerlijke en betrouwbare handelaar is de metgezel van de profeten, de rechtschapenen en de martelaren.” (Tirmidî, Darîmî, Daraqutnî)
“Moge Allâh genade tonen aan een man die gul is als hij koopt, als hij verkoopt en wanneer hij iets eist.” (Bukârî)

“Wat wettig is is duidelijk en wat onwettig is is duidelijk. Maar ertussen liggen bepaalde twijfelgevallen die de meeste mensen niet kennen. Wie zich tegen twijfelachtige zaken beschermt, bevrijdt zichzelf wat zijn religie en eer aangaat. Maar hij die zich in twijfelachtige zaken stort, komt terecht in het verbodene, net als een herder die zijn dieren hoedt rond een heiligdom (verboden terrein) en ze er bijna in laat grazen. Elke koning heeft een heiligdom en dat van Allâh zijn Zijn verboden.”  (Bukârî, Muslim)

“Verlaat wat je doet twijfelen voor datgene waaraan je niet twijfelt. Want waarheid brengt vredigheid en onwaarheid brengt twijfel.” (Ahmad, Tirmidî, Nasâ’î)