Make your own free website on Tripod.com
 
De enige ware Leiding

“ De Joden en Christenen zullen niet tevreden zijn, totdat je hun religie volgt. Zeg: ‘De Leiding van Allâh is de (ware) Leiding.’ Als je hun verlangens zou volgen na je kennis die je hebt gekregen, dan heb je tegen Allâh noch een beschermer noch een helper.”  (Q 2:120)

“Hij is Degene Die Zijn Boodschapper gezonden heeft met de Leiding en de Godsdienst de Waarheid, om  hem over alle godsdiensten te laten zegevieren. En Allâh is genoeg als Getuige.” (Q 48:28)