Make your own free website on Tripod.com
 
 

“Onze Heer, in U stellen wij ons vertrouwen, tot u wenden wij ons (in berouw) en tot U is de terugkeer. Onze Heer, maak ons niet tot een (beproeving en) verzoeking* voor de ongelovigen en vergeef ons, onze Heer. Want U bent de Verheven  en Machtige, de Al-Wijze.” 

(Qur’ân Al-Mumtahhinah 60:4-5)

* Noot Yusuf 'Ali : "Bescherm ons ertegen, dat we zo zwaak worden dat de ongelovigen in de verleiding gebracht worden om ons aan te vallen en vernietigen"